Säännöt

Nämä säännöt koskevat Helsinki City Marathon (HCM) tapahtumaa. Kaikki tapahtumaan osallistuvat sitoutuvat ilmoittautuessaan noudattamaan näitä sääntöjä. Juoksun vastuullisina järjestäjinä toimivat Suomen Urheiluliitto, Helsingin Kisa-Veikot, Helsingin Poliisi-Voimailijat ja Viipurin Urheilijat. Helsinki City Marathonilla noudatetaan Kansainvälisen Yleisurheiluliiton (IAAF) kilpailusääntöjä.

Tuomaristo

Juoksun tuomariston muodostavat ylituomari tapahtuman johtoryhmän kanssa.

Johtoryhmä

Johtoryhmän muodostavat kilpailun johtaja, järjestävien seurojen edustajat ja kilpailusihteeri.

Ikäraja

Helsinki City Marathonille on osallistumisoikeus 18-vuotta täyttäneillä sekä niillä, jotka juoksuvuoden aikana täyttävät 18-vuotta.

Sarjat

Maratonin sarjat ovat:

miehet yleinen, 40-vuotta, 45-vuotta, 50-vuotta, 55-vuotta, 60- vuotta, 65-vuotta ja 70-vuotta
naiset yleinen, 35-vuotta, 40-vuotta, 45-vuotta , 50-vuotta, 55-vuotta ja 60-vuotta.
Ilmoittautuessaan osanottajat ilmoittavat syntymävuotensa, joka määrittää sarjan. Sarja määräytyy juoksuvuoden joulukuun 31. päivän iän mukaan (IAAF:n sääntö 141 kohta 1). Osallistuja voi niin halutessaan osallistua oman sarjansa sijasta yleiseen sarjaan, mutta ei muihin sarjoihin.

SM-kilpailut

HCM:n yhteydessä juostaan eri yhteisöjen ja yhdistysten SM-kilpailuja. Juoksijalla on oikeus osallistua ainoastaan yhteen SM-kilpailuun.

Dopingtesti

Järjestäjillä on oikeus suorittaa osallistujille doping-testi.

Ilmoittautuminen

Helsinki City Marathonille (myös Minimarathon) ilmoittaudutaan suorittamalla ohjeiden mukaisesti osanottomaksu järjestäjille. Järjestäjät vahvistavat kutakin tapahtumaa varten vuosittain osanottomaksun ilmoittautumisaikoineen. Ilmoittautuminen on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle.

Osanoton peruminen

Osanottoa juoksuun ei voi peruuttaa, eikä ilmoittautumismaksuja palauteta missään tapauksessa. Sairaus- tai vammatapauksissa juoksija voi siirtää osallistumisoikeuden lääkärintodistuksella seuraavan vuoden tapahtumaan, mikäli on ilmoittautumisen yhteydessä maksanut peruutusturvamaksun. Peruutusturvamaksun suuruus päätetään vuosittain. Lääkärintodistus tulee toimittaa järjestäjille ennen juoksua siten, että se on päivätty viimeistään juoksupäivälle. Osanotto voidaan siirtää vain yhden kerran ja vain itselle. Siirron edellytyksenä on, ettei sen vuotisen tapahtuman T -paitaa ja juoksunumeroa ole noudettu.

Juoksunumero

Osallistujat ovat velvollisia pitämään juoksunumeroa paidan etupuolelle kiinnitettynä siten, että se on helposti luettavissa. Juoksunumerossa olevia mainoksia ei saa peittää, poistaa eikä taittaa. Juoksunumero on henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää toiselle henkilölle.

Lähtöryhmitys

Osallistujien tulee asettua lähtöpaikalla siihen ryhmään, jonka hänen odotettava loppuaikansa edellyttää. Tavoiteaikakyltit ovat näkyvillä lähtöpaikalla.

Kilpailuaika

Helsinki City Marathonilla on kuuden (6) tunnin kilpailuaika. Kun juoksu alkaa kello 15.00, tulee juoksijan saapua maaliin viimeistään kello 21.15, jotta suoritus hyväksytään.

Ajanotto

Osallistujille otetaan aika järjestäjän määrittämällä ajanottojärjestelmällä. Osallistujien on noudatettava järjestäjän antamia ohjeita ajanottojärjestelmän oikeanlaisesta käytöstä. Ohjeita noudattamatta jättäneille ei taata aikaa.

Bruttoaika (lähtölaukauksesta maaliviivan ylitykseen) on IAAF:n hyväksymä kilpailun virallinen aika. Nettoaika kertoo osallistujalle hänen todellisen matkaan käytetyn aikansa (lähtöviivan ylityksestä maaliviivan ylitykseen).

Keskeyttäminen

Mikäli osanottaja keskeyttää juoksunsa ja haluaa järjestäjän tarjoaman kuljetuksen takaisin tapahtuma-alueelle, tulee hänen ilmoittaa siitä lähimmällä huoltopisteelle. Kilpailu päättyy 6 tunnin 15 minuutin kuluttua lähtölaukauksesta. Reitillä on tarkistuspisteitä, jotka juoksijan tulee ylittää kuuden tunnin loppuaikaan tähtäävässä aikataulussa, saadakseen jatkaa kilpailussa. Osanottaja katsotaan keskeyttäneeksi, jos hän ei ole saapunut maaliin määräajassa tai hän ei saavu huoltopisteelle kilpailun maksimiajan edellyttämässä määräajassa. Juoksija, joka jää määräajasta valvonta-auton taakse, jatkaa juoksua omalla vastuulla.

Hylkääminen

Järjestäjillä on oikeus hylätä suoritus, jos osanottajan havaitaan oikaisevan tai hän muutoin häiritsee kanssakilpailijoitten suoritusta. Myös näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa hylkäämiseen. Osanottajan on myös heti keskeytettävä juoksunsa, jos virallisesti nimetyn lääkintäorganisaation jäsen, joka on tunnistettavissa lääkintähenkilöstöön kuuluvaksi, niin määrää (IAAF:n sääntö 240 kohta 7 C).

Palkinnot

Tapahtuman nimikkomitalin saa jokainen määräajassa maaliin tullut. Lisäksi voidaan palkita juoksun voittajat ja sarjojen parhaat. Palkitsemiset päätetään jokaista juoksutapahtumaa varten erikseen.

Tulokset

Jokainen määräajassa maaliin juossut saa virallisen tuloksen, joka lasketaan lähtölaukauksesta maalilinjan ylittämiseen. Lisäksi ajanottojärjestelmä antaa juoksijalle ns. nettoajan, joka käynnistyy juoksijan ylittäessä lähtömaton. Tulokset julkaistaan järjestäjän nettisivuilla sekä ns. netto- että bruttoaikoina.

Vakuutus

Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan (Kela) piiriin kuuluvat osanottajat on vakuutettu HCM:n ja Minimarathonin aikana sattuvien äkillisten sairastumisten tai tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa siitä hetkestä, kun osallistuja on asettunut lähtöpaikalle, siihen saakka, kunnes hän on poistunut reitiltä maalissa tai rajatulta maalialueelta. Tarvittaessa vakuutusta on osallistujan käännyttävä ensin kilpailun virallisen lääkintähuollon puoleen.

Kuvien ja videoiden käyttö

Järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus HCM-tapahtumien aikana otettuihin kuviin ja videoihin.

Osoitetiedot

Osallistujien osoitetietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa, ellei juoksija sitä erikseen ilmoittautumisen yhteydessä kiellä.

Valitukset

Valitukset tulee tehdä tunnin kuluessa kilpailun päättymisestä kirjallisesti kisainfoon.

Ylivoimainen este (force majeure)
 
Ylivoimaisen ennalta arvaamattoman esteen tullessa tapahtuman järjestäjä voi päättää muuttaa tai lyhentää juoksureittiä tai perua tapahtuman lyhyessä ajassa. Tässä tapauksessa ilmoittautumismaksuja tai muita tapahtumaan liittyviä maksuja ei palauteta osallistujille.

Muut ohjeet

Näiden sääntöjen lisäksi järjestäjät voivat antaa lisäohjeita tai määräyksiä, joita osallistujat ovat velvollisia noudattamaan yhtälailla näiden sääntöjen kanssa.